Home Dirigent/Combo Leden Organisatie Foto/Film Recensies

www.hettorenkoorkampen.nl  -  Privacy policy
10-11-22 en 11-12-22 - Kerstzangfestival op de Botermarkt


Het was een leuke tweedaagse happening in het centrum van onze mooie stad Kampen. Op initiatief van Eetkamer De Tijd werd namelijk voor de eerste keer - én ook nog eens gedurende de donkere dagen voor Kerst - een leuk Kerstzangfestival georganiseerd. Vier bekende koren lieten maar wat graag van zich horen: Het Uienkoor, Recht Deur Zee, De Ketel Binken en Het Torenkoor


Bij het podium stond een ‘kerstpot zonder heilsoldaat’. In deze pot konden de bezoekers van het Kerstzangfestival geld doneren.
De opbrengst van de zaterdag ging naar de Voedselbank en de opbrengst van de zondag naar de Buurthuiskamer van het Leger des Heils. Op het moment van schrijven van dit stukje was de opbrengst voor het Leger des Heils (zondag) nog niet bekend, maar de opbrengst voor de Voedselbank (zaterdag) was fatastisch! Fijn dat we mochten zingen voor deze twee zeer goede doelen. De koren konden op deze wijze hun bijdrage leveren om voor de medemens - die het minder getroffen heeft - het leven toch wat mooier te maken.


Het Torenkoor heeft ‘hard’ geoefend voor het Kerstzangfestival.
‘Hard geoefend’ in de zin van dat we vele weken besteed hebben aan het repeteren van ons kerstrepertoire. We hebben en kennen veel leuke kerstliedjes, maar ….. daar moet toch elk jaar even flink mee geoefend worden. Good old Fred Feijth zat weer achter z’n orgeltje en speelde - samen met bassist Johannes Goudbeek en drummer Paul Zijlstra - de sterren van de hemel. Heel fijn dat Fred weer terug is, want onze accordeonist Ger Tempelman speelt - zoals lang geleden is afgesproken -  in de winter nooit in de open lucht. Bij ons volgende optreden in Myosotis op oudejaarsavond is Ger gewoon weer van de partij!

Maar …. we hebben ook ‘hard geoefend’ in de letterlijke betekenis. We hebben het dan over het aantal decibellen dat we produceren tijdens de repetities. Hoe we dat weten? Voorzitter Hans de Knoop heeft een smart watch (slim horloge) dat hem waarschuwt, wanneer het aantal decibellen boven de 90 komt. Tijdens de generale repetitie kreeg Hans herhaaldelijk een melding van z’n horloge dat het geluidsniveau boven de 90 decibel kwam. Dit gebeurde bij liedjes als ‘Vrede’, ‘Kerstnacht’, en ‘Kerstmis niet alleen!’. Wat is nou eigenlijk 90 decibel?

Wel dat is het geluid van een popconcert, een vrachtwagen heel dichtbij of ….. een juichend stadion! Natuurlijk hamert dirigent Ronny Palland er heel vaak op dat we vooral niet te hard moeten zingen. Maar …. als we voltallig zijn, even lekker uit volle borst zingen en het combo is goed op dreef ….. dan klinkt het in de kleine oefenruimte soms wel eens even iets te hard. Vanaf januari 2023 verhuizen we naar een veel grotere oefenruimte en dan zal Hans’ horloge ons wel niet meer storen.


Alle gekheid op een stokje. Het harde oefenen in de afgelopen weken heeft wel degelijk z’n vruchten afgeworpen. Het Torenkoor heeft vier prachtige optredens laten zien én horen. Twee keer op zaterdag en twee keer op zondag en dan op toerbeurt met de andere drie koren.

De publieke belangstelling viel ook zéker niet tegen. We waren even bang dat de evenementen ‘Winter in de Vesting Elburg’, het ‘Dickens Festijn Deventer’ of ‘Kerst In Oud Kampen’ veel publiek bij het Kerstzangfestival weg zou houden. Dit was gelukkig niet het geval.

Het publiek en de vier koren hebben genoten. Trouwens … er waren ook een paar mensen, die met twee koren op moesten treden. De muzikanten Johannes Goudbeek en Paul Zijlstra en dirigent Ronny Palland hadden twee hele drukke dagen. Knap gedaan mannen!

Dus … álle koorleden (ook van de andere 3 koren), combo’s, dirigenten en geluidsmensen hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking!

Ook aan de de opbouwploeg(en) zijn we veel dank verschuldigd. Deze mensen zijn - voor én na de optredens - vele uren bezig geweest met het opbouwen en afbreken van het podium, de tv-schermen en de plekken voor de muzikanten.

Tot slot: Eetkamer De Tijd …. mochten jullie ons volgend jaar - wanneer dan ook - weer eens nodig hebben voor een optreden op de Botermarkt? Wij van Het Torenkoor zeggen: Graag!


Rolf Plender


Luister naar de liedjes ‘De Arreslee’ >>        Kerst met het Torenkoor >>

Verslagen


Bert Spoelstra

Henk Witman

Ger Tempelman

Johan Zunnenberg

Jaap Pruim

Harrie Ruigendijk


Rolf PlenderJaaroverzichten optredens

2020 - 2019 - 2018 - 2017

2016 - 2015 - 2014