Home Dirigent/Combo Leden Organisatie Foto/Film Recensies

www.hettorenkoorkampen.nl  -  Privacy policy
Op de Open Monumentendag worden monumenten gratis voor het publiek open gesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Tevens worden ook tal van activiteiten georganiseerd.

Ook treden er op diverse locaties in de stad koren en bandjes op. Zo ook in Kampen.


Het Torenkoor was gevraagd om hier ook aan deel te nemen wat we natuurlijk graag deden. Onze locatie werd het binnenplein van de Stadskazerne.


We begonnen het optreden met het gezellige ‘Het dorpsfeest’ gevolgd door een lied over ons mooie Kampen.

Na een gezellige medley van ‘Ouwe gouwe’ was het de beurt aan Henk Witman om vol enthousiasme ‘De zwerver’ ten gehore te brengen. We vervolgen met het ‘Lied van de IJssel’ waarna Jan Palland en Andries Westerveld  de ‘Zuiderzee ballade’ voor hun rekening namen. Hierna zongen we één van onze favorieten ‘Ik wil naar Griekenland’. Tot hilariteit van het voltallige publiek, compleet met de ‘blote-benen-act’ van dirigent Ronny. We sloten het eerste gedeelte af met een lekkere stamper. De ‘Amsterdamse medley’.


Tijdens ons tweede optreden begon het publiek al weer toe te stromen wat natuurlijk heerlijk zingen is. We openden met het advies ‘Laat de zon in je hart’. Nou die was deze middag gelukkig volop aanwezig! Na het bekende ‘De clown’ en ‘Als de zon schijnt’ mocht ondergetekende weer ‘De woonboot’ te water laten en zong Rolf Plender over zijn swingende koe in ‘Mona'. Vervolgens passeerden ‘Op een mooie Pinksterdag’ en de gezellige ‘Wals medley’ vol heerlijke meezingers de revue.

Evert Bastiaan zong vol overgave het lied ‘Onze poes en buurmans kater’ (Hij krijgt ze maar niet zijn tuin uit!). We besloten met het bekende ’ Het Kleine café aan de haven’ en ‘Ik schrijf je naam‘ van stadsgenoot Stef Ekkel.

Als toegift zongen we nog onze Torenkoor versie van “Auf wedersehen”.

 

Al met al een zeer gezellig en geslaagd optreden. Zeker voor herhaling vatbaar.

Dank aan alle koorleden, het combo, de opbouwploeg en niet te vergeten onze dirigent Ronny Palland.


Ger Tempelman - Foto’s Mignon Tempelman


Optredens

Lees ook verslagen over de optredens in:

2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014