Home Nieuws Dirigent/Combo Leden Organisatie Foto/Film Recensies Sponsors

Copyright © All rights reserved  -  www.hettorenkoorkampen.nl  -  Rolf Plender 2018
Een bijzondere avond was het!

Het jaarlijkse, nostalgische dorpsfeest, met Kerstmarkt in en rond het gebouw, werd gehouden in het multifunctionele centrum van de kleine dorpsgemeenschap Noordeinde. Het was er gezellig druk, met in- en uitloop van bewoners, een echt familiegebeuren.

Het Torenkoor stond opgesteld op de toneelverhoging, en zong in afwisseling met een aantal loterijsessies, haar liederen.

De loterij ging de hele avond door en de trekking was steeds in onze pauze en na afloop. Het Rad van Avontuur was bepalend voor de winnende loten, waarna iedereen zijn prijs kreeg uitgereikt. En wat voor prijzen! Worsten, vers en gerookt, haringen, stollen, krentenbroden, bloemen, en niet te vergeten de nodige, enkel van de veren ontdane, fazanten. De plaatselijke “veilingmeester” draaide enthousiast aan het Rad, om daarna met luide, hese, soms nauwelijks te verstane stem, de winnende nummers de zaal in te slingeren. Ook het koor won de nodige prijzen, waarbij met name de echte krentenwegge van zo’n twee meter opviel; Jan Palland was de gelukkige en kan de komende maanden z’n lol op!

Het koor verzorgde drie optredens van ca. een half uur, waarbij de bekende liederen, waarmee het koor bekend is geworden, werden uitgeserveerd. Elke sessie werd afgesloten met Kerstliederen á la het Torenkoor.

Ondanks dat de mensen in de zaal aan tafels zaten, was er beslist contact met het koor en werden regelmatig liederen meegezongen. Aandoenlijk was het, om te zien hoe de jongste kinderen enthousiast mee dansten op de ritmiek van het koor en de band. Ze kregen zelfs de ruimte van onze dirigent om, op de bok staand, het koor te dirigeren, wat met veel elan werd gedaan.

Dat het optreden van het koor was gewaardeerd, bleek aan het eind, toen we wilden inpakken. We kregen het verzoek om nogmaals De Zuiderzeeballade te zingen. Hier speelden kennelijk nostalgische gevoelens van de oudere Noordeinders. Het koor heeft uiteraard aan het verzoek voldaan. Al met al een bijzondere, gezellige, sfeervolle, nostalgische avond, waar door het koor een goede bijdrage aan werd geleverd.


Bert Spoelstra